Regels omtrent nulurencontract

Ben je een succesvolle ondernemer en kun je wel wat extra handen gebruiken?

Als werkgever kun je iemand in dienst nemen zonder dat je concrete afspraken maak over het aantal te werken uren. Dit kan door middel van het nul-urencontract. Hoe zit dit precies en – ook niet onbelangrijk voor de werknemer – wat staat er in zo’n contract?

Oproepovereenkomst

Een nul-urencontract is feitelijk een oproepovereenkomst. In zo’n contract spreken werkgever en werknemer af dat de werknemer werkt wanneer hij wordt opgebeld om te werken. Voor díe uren wordt hij betaald. Het kunnen 0 uren zijn of 40 uren per week: een minimum arbeidsduur is er niet.

In een nul-urencontract wordt het volgende overeengekomen:

  • De werknemer moet werken als hij wordt opgeroepen om te werken.
  • De werknemer wordt betaald voor het aantal uur dat hij werkt. Wel is het zo dat er een minimum van drie uur geldt. Als de werknemer dus wordt opgeroepen voor één uurtje, zal hij toch drie uur betaald krijgen.
  • Na drie maanden kan de werknemer beroep doen op een zogenaamd ‘rechtsvermoeden’ omtrent de arbeidsomvang. Dit houdt onder meer in dat je een werknemer op een nul-urencontract na drie maanden niet opeens aanzienlijk minder kan betalen of aanzienlijk minder kan oproepen om te werken. De werknemer kan dan het gemiddeld arbeidsomvang van de afgelopen drie maanden naar voren brengen en wanneer je dit niet goed kunt weerleggen, ben je als werkgever verplicht de oproepkracht door te betalen op het niveau zoals je dat de eerste drie maanden hebt gedaan.
  • Ook voor werknemers op een nul-urencontract geldt dat als zij ziek worden wanneer zij zouden werken, zij recht hebben op 70% van het loon zoals dat in het contract is overeengekomen.
  • Een nul-uren contract kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd zijn.
  • Ook werknemers op oproepbasis hebben recht op 8% vakantietoeslag.
  • Ook werknemers met een nul-urenovereenkomst hebben recht op vakantiedagen. Dit wordt overigens veelal omgezet in uren die meteen in het loon verwerkt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *